ตัวอย่าง 5 โซลูชั่นประหยัดพลังงานของเดนมาร์ก

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 สหภาพยุโรปหรือ EU ได้บรรลุข้อตกลงที่จะลดการใช้พลังงานลงให้ได้ร้อยละ 11.7 ภายในปี 2573 เพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) และขจัดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว การปรับปรุงอาคารและการปรับโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญในการลดการสิ้นเปลืองพลังงาน โดยหน่วยงาน State of Green ของเดนมาร์กได้รวบรวม 5 ตัวอย่างของโซลูชั่นเดนมาร์กที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานของยุโรป ดังนี้

1. บริษัท Rockwool ของเดนมาร์ก ผู้ผลิตฉนวนกันความร้อน ฟื้นฟูเมืองในสเปนด้วยการปรับปรุงอาคารที่อยู่อาศัย


เครดิตภาพ State of Green Denmark

ในสเปน ร้อยละ 70 ของอาคารที่อยู่อาศัยในย่าน Txantrea ในเมือง Pamplona ถูกสร้างขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 1980 มีอายุระหว่าง 40 – 70 ปี และเป็นอาคารที่ประหยัดพลังงานน้อยที่สุด บริษัท Rockwool ซึ่งเป็นผู้ผลิต mineral wool ชั้นนำของเดนมาร์กจึงได้ทำการปรับปรุงอาคารโดยการใช้ฉนวนกันความร้อนที่บริเวณด้านหน้าอาคารและหลังคาใหม่ เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและการใช้พลังงานลงอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้อาคารในย่านดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งในอาคารที่ประหยัดพลังงานดีที่สุด

ผลการจัดอันดับบริษัทที่มีความยั่งยืนมากที่สุดในโลกในปี 2566 โดย Corporate Knights บริษัท Rockwool ของเดนมาร์กถูกจัดให้อยู่ในอันดับ 16 จากทั้งหมด 100 บริษัท โดยเป็นบริษัทที่มีความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกในกลุ่มบริษัทผลิตภัณฑ์การก่อสร้าง 

อ่านเพิ่มเติม : https://stateofgreen.com/en/solutions/urban-regeneration-through-deep-building-renovation/ 

2. บริษัท Grundfos ของเดนมาร์ก ลดปริมาณการสูญเสียน้ำที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (non-revenue water – NRW) และ   ลดการใช้พลังงานในอิตาลี


เครดิตภาพState of Green Denmark

บริษัท Grundfos ผู้ผลิตปั๊มน้ำรายใหญ่ของเดนมาร์กที่ใช้ในอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก ได้ใช้ระบบ Demand Driven Distribution ซึ่งเป็นระบบการจัดการแรงดันอัจฉริยะในการลดปริมาณการใช้น้ำและพลังงานในเมือง Montodine, Credera, Moscazzano, Ripalta Arpina และ Ripalta Guerina ในภูมิภาค Lombardy ของอิตาลี ซึ่งการขจัดน้ำสูญเสีย (water loss) อันเป็นผลมาจาก NRW ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำที่มีอยู่และลดแรงดันต่อแหล่งน้ำในท้องถิ่น ทำให้ผู้อยู่อาศัยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบำบัดน้ำและสูบน้ำอีกต่อไป อีกทั้งระบบดังกล่าวสามารถประหยัดพลังงานลงกว่าร้อยละ 17 ทั่วทั้งภูมิภาค 

หลักแนวคิดในการบริหารจัดการความดันน้ำ (Demand Driven Distribution)

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://stateofgreen.com/en/solutions/take-the-pressure-down-reducing-nrw-in-italy/ 

เกี่ยวกับบริษัท Grundfos ในการตั้งคำถามที่ถูกต้องเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

3. บริษัท Danfoss ของเดนมาร์ก จัดหาโซลูชั่นระบบทำความร้อน district heating ที่ยั่งยืนและคุ้มค่าให้แก่ HafenCity ย่านเมืองใหม่แถวบริเวณท่าเรือของเมือง Hamburg ในเยอรมนี


เครดิตภาพ State of Green Denmark

บริษัท Danfoss ผู้นำด้านระบบทำความร้อนของเดนมาร์กได้จัดหาโซลูชั่นระบบทำความร้อน district heating ที่ HafenCity ย่านเมืองใหม่แถวบริเวณท่าเรือของเมือง Hamburg ในเยอรมนี โดยระบบทำความร้อนดังกล่าวจะใช้ความร้อนที่มาจากหลายแหล่งเป็นพื้นฐาน เช่น ความร้อนส่วนเกินจากภาคอุตสาหกรรม ซุปเปอร์มาร์เกต ศูนย์ข้อมูล (data centres) และความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ จากนั้น จะกระจายความร้อนผ่านท่อส่งไปยังผู้ใช้ปลายทางจำนวนมาก ซึ่งการใช้ระบบทำความร้อนดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์หลายประการ ได้แก่ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้สูงขึ้น ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้เกิดสิ่งแวดล้อมและคุณภาพอากาศที่สะอาดขึ้น และลดการนำเข้าพลังงานและค่าพลังงานลง เป็นต้น โดยคาดว่าจะช่วยทำให้เยอรมนีสามารถบรรลุเป้าหมายการเป็น carbon neutrality ภายในปี 2588 

หลักแนวคิด Danfoss กระจายพลังงานความร้อนส่วนเกินสู่ครัวเรือนด้วยเทคโนโลยี

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://stateofgreen.com/en/solutions/hafencity-securing-sustainable-district-heating-to-the-port-of-hamburg/ 

4. บริษัทสถาปนิก Juul Frost รีไซเคิลโรงอุตสาหกรรม (industrial house) ให้เป็นอาคารสำหรับบริษัทขนาดเล็ก บริษัท start-ups และผู้ประกอบการ 


เครดิตภาพState of Green Denmark 

บริษัทสถาปนิก Juul Frost ได้ปรับปรุงโรงอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่บนถนน Siljangade ในกรุงโคเปนเฮเกนให้กลายเป็นที่ทำการสำหรับบริษัทขนาดเล็ก บริษัท start-ups และผู้ประกอบการ ซึ่งแนวคิดนี้เป็นการคิดแบบ Retrofit Circular construction ทำให้สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการก่อสร้างลงได้ประมาณร้อยละ 80 จนได้รับรางวัล WAN awards 2022 สาขา Residential Category

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://stateofgreen.com/en/solutions/retrofit-for-co2-reductions/ 

5. Viegand Maagøe บริษัทให้บริการโซลูชั่นด้าน green transition นำความร้อนเหลือทิ้ง (heat waste) มาใช้ประโยชน์ในการผลิตความร้อน/ความอบอุ่น


เครดิตภาพState of Green Denmark 

บริษัท Viegand Maagøe ได้นำ heat waste จากศูนย์ข้อมูลของธนาคาร Nordea ในเมือง Høje-Taastrup ของเดนมาร์กมาใช้เป็นประโยชน์ผ่านเครื่องสูบความร้อน (heat pump) ด้วยการทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและส่งพลังงานจากความร้อนเหลือทิ้งดังกล่าวไปยังระบบทำความร้อน district heating 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  https://stateofgreen.com/en/solutions/heat-pump-uses-heat-waste-from-nordeas-data-centre/ 

ขอบคุณบทความจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน

ติดตามข่าวสารพัฒนาสู่ความยั่งยืนได้ที่: Facebook: TNIU Thailand Nordic Countries Innovation Unit

%d bloggers like this: