Swedish Forestry Expo 2023

ลงทะเบียนฟรี! #SwedishForestryExpo2023 มหกรรมเทคโนโลยีบริหารจัดการป่าไม้จากสวีเดนสุดล้ำจากกว่า 160 บริษัท ร่วมจัดเต็มโชว์นวัตกรรมและเผยแพร่ความรู้ดูแลป่าไม้อย่างยั่งยืนตลอดระยะเวลา 3 วัน


วันที่: 1-3 มิ.ย. 2023
สถานที่:  Solvalla, Stockholm : https://goo.gl/maps/fKSPHgw5s53i7rAv9 
คลิก : https://www.forestryexpo.se/en/ 

ตัวอย่าง นวัตกรรมจัดการป่าไม้จากสวีเดน 

Air Forestry ตัดต้นไม้จากมุมสูง 

การตัดไม้เพื่อขยายระยะ (Thinning trees) เป็นวิธีการบริหารจัดการป่าไม้แบบควบคุมระบบนิเวศ ตัดไม้เล็กเพื่อให้ต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงมีระยะเพียงพอต่อขยายเติบโตต่อไป ไม้ที่ตัดออกสามารถนำไปใช้ทำเป็นประโยชน์ได้ ทว่าการตัดไม้ด้วยวิธี Thinning ในปัจจุบันค่อนข้างลำบาก ต้องใช้เครื่องจักรหนักกว่า 15 ตัน และต้องอาศัยถนนในการเข้าถึง ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลกระทบต่อรากไม้ ผืนดิน หรือทำลายต้นไม้ชนิดอื่นๆ ที่ไม่ต้องการตัดออกก็เป็นได้ 

นวัตกรรมโดรนตัดไม้ จากบริษัท  Air Forestry เป็นหนึ่งใน Climate-Smart Innovation ที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก Vinnova สำนักนวัตกรรมแห่งชาติสวีเดน เพื่อออกแบบโดรนตัดต้นไม้แบบไม่รบกวนสิ่งแวดล้อม นุ่มนวลต่อระบบนิเวศ และลดคาร์บอนฟุตปริ้นท์

Photo credit: Air Forestry

การทำงานของโดรน Air Forestry ฉับไวและแม่นยำ สามารถเลือกตัดเฉพาะต้นที่อยากตัดได้ เมื่อโดรนบินมาอยู่ที่จุดพิกัด เพียงเสี้ยววินาทีก็ตัดเร็มกิ่งออกได้หมดในพริบตา ด้วยเทคโนโลยีเครื่องตัดปล่อยจากยอดสูง

กิ่งก้านไม้ที่ตกลงสู่ผืนดิน ก็สามารถเป็นสารอาหารให้ต่อระบบนิเวศต่อไป จากนั้นโดรนก็ใช้เครื่องมือช่วยยกต้นไม้ไปยังจุดรวบรวมด้านนอกป่า เทคโนโลยีนี้นอกจากสะดวก เป็นมิตรต่อความหลากหลายชีวภาพ ที่สำคัญยังดีต่อสุขภาพหลังของคนตัดต้นไม้ด้วย (Ergonomics) 

ที่มา: https://www.airforestry.com/en/our-system/ 

Thai-Swedish Forestry

ขณะนี้ทางหน่วยงานไทย-สวีเดน ก็กำลังเร่งทำงานร่วมมือกันอย่างเข้มข้น เมื่อวันที่ 22 พ.ค. เอกอัครราชทูตนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง ฮัมฟรีย์ส และ ทีมงาน สอท. ณ กรุงสตอกโฮล์ม ได้ประชุมหารือกับหน่วยงาน ภาคส่วนของไทยที่เกี่ยวข้องด้านการป่าไม้และอุตสาหกรรมป่าไม้เข้าร่วม ได้แก่ กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวนศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันอาศรมศิลป์ บริษัท SCG บริษัท MQDC บริษัท แสนสิริ และบริษัท ทีพีเอส การ์เด้นเฟอร์นิเจอร์ จำกัด

ที่ประชุมได้หารือประเด็นความร่วมมือและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ยั่งยืนของไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยเน้นการสร้างอุตสาหกรรมปลายน้ำที่จะกำหนดการพัฒนาพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืนของไทย โดยนำเอาแนวคิด ประสบการณ์และเทคโนโลยีของสวีเดนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของไทย โดยเฉพาะการเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพ

สรุปการหารือจะเดินหน้าจัดทำโครงการงานวิจัย เพื่อผลักดันต่อยอดจากสัปดาห์แห่งความยั่งยืนไทย-สวีเดน (Thailand-Sweden Sustainability Week 2023)

การประชุม Zoom ระหว่าง สอท. กรุงสตอกโฮล์มและหน่วยงายไทย

นอกจากนี้ได้รวมทีมขยายความร่วมมือกับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสวีเดน ผู้บริหาร Eco Innovation Foundation ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ และบริษัทสถาปนิกเชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคารจากไม้ของสวีเดนที่ยึดหลัก “Living cities, living beings” พัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตของคนและธรรมชาติ ไปพร้อมกัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนโครงการยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมในบริบทไทย เน้นพัฒนาอุตสาหกรรมป่าไม้ตั้งแต่ ต้นน้ำ-กลางน้ำ-ปลายน้ำ

คณะผู้เชี่ยวชาญป่าไม้สวีเดนเยือน สอท.กรุงสตอกโฮล์ม

ต่อจากนี้ จะมีโครงการดีๆ อีกมากมายมุ่งเดินหน้าผลักดันงานวิจัย สร้างเมืองไม้ยั่งยืน ไทย-สวีเดน ติดตามได้ที่เพจ Facebook : TNIU Thailand Nordic Countries Innovation Unit รวบรวมข่าวสารนวัตกรรมไทย-นอร์ดิดสู่ความยั่งยืน

%d bloggers like this: