🇳🇴🌐✨🇹🇭

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล และ TNIU-Norway ขอเชิญผู้ที่สนใจรับชมการเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ พลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อม และโครงการดักจับและกักเก็บคาร์บอน

วันที่: 11 เมษายน 2566

เวลา: 16.00-17.30 น. (เวลาไทย)

ช่องทาง: LIVE Facebook : Royal Thai Embassy Oslo

🌐มาร่วมหาคำตอบ

✨จะจัดการปัญหาการปล่อยก๊าซคาร์บอน (CO2) ได้อย่างไร?

✨ไทยเรียนรู้อะไรได้จากนอร์เวย์ ประเทศส่งออกน้ำมัน ขณะเดียวกันใช้พลังงานสะอาดผลิตไฟฟ้าถึง 98%?

✨แนวทาง #ClimateStrategy สู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์

✨การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยเทคโนโลยี #CCS

.

เทคโนโลยี Carbon Capture and Storage (CCS) คือการดักจับและกักเก็บคาร์บอนลงสู่ใต้ผืนดิน แทนการปล่อยขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อชะลอปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ #โลกร้อน#โลกรวน

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

  • นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล กล่าวเปิดงาน
  • นายญาณเดช ศรีพาณิชย์ CCS Business Lead, Carbon and Energy Solutions Division บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
  • นางกลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • นางสาวกนกนภัส สุขสง เจ้าหน้าที่ค้นคว้าวิจัยและประสานงาน TNIU นอร์เวย์ (ผู้ดำเนินรายการ)

ติดตามข่าวสารด้านนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนได้ที่:
Facebook: TNIU Thailand and Nordic Countries Innovation Unit

.